KÖP VIA
ANVÄNDA MASKEN

Användning och tillämpning

Denna mask klassificeras som en filtrerande halvmask till skydd mot COVID-19 och är testad enligt PPE-R / 02.075.

Masken är särskilt lämpad för yrken (ex vård & omsorg, räddningstjänst och riskgrupper med särskilt skyddsbehov) som behö- ver tillförlitligt skydd mot infektion från det nya coronaviruset SARS-CoV-2.

Andningsskyddet är anpassat för att användas offentligt av de som vill skydda sig själva och andra mot COVID-19.

Ladda ner bruksanvisning här:
Engelsk bruksanvisning
Svensk bruksanvisning

Lämpliga användare

  • Personal inom sjuk- och hälsovård.
  • Personal i räddningstjänst och kritiska samhällsfunktioner.
  • Riskgrupper med särskilt skyddsbehov.

Våra andningsmasker skyddar människor som möts i miljöer där de kan utsätta sig själva och andra att bli smittade av COVID-19.

Komplett och säkert skydd

MM-HM-201 filtrerar bort minst 98% av luftburna partiklar,
såsom SARS-CoV-2.

Rätt applicerat sluter andningsskyddet tätt mot ansiktet. Bäraren anpassar den inbyggda näsbryggan av metall enligt bruksanvisningen och säkrar därmed ett minimalt läckage av aerosoler och partiklar.

Andningsskyddet filtrerar bort bakterier och virus både från inandad och utandad luft. Användaren är skyddad från inandning av infektion i form av droppar och aerosoler. Omgivningen skyddas också från användarens utandningsluft.