KÖP VIA

Certifiering

MaskMakers andningsmask MM-HM-201 har certifierats av Force Technology i Danmark. Force Technology är ett oberoende certifieringsinstitut med kapacitet att testa bl a andningsskydd.

Force Technology är certifierat av DANAC och tillhandahåller oberoende testning, dokumentation och certifiering. https://forcetechnology.com/.

Här kan du ladda ner:
Certifikat

Testrapport